10 powodów, dla których warto zastosować taśmę konturową 3M


1. Taśma konturowa zwiększa bezpieczeństwo Twojej floty, a wraz z tym bezpieczeństwo Twoich kierowców i transportowanych towarów.

2. Mniejsza szkodowość floty to możliwość uzyskania mniejszych stawek ubezpieczeniowych a także większe zaufanie partnerów handlowych (pewność, terminowość dostawy).

3. Duża część przejazdów dokonuje się w nocy, a więc w porze największego zagrożenia wypadkiem z powodu braku widoczności/oznakowania

4. Taśma konturowa pozwala wyróżnić pojazdy ciężarowe poruszające się po drodze. Dzięki temu kierowcy pojazdów osobowych mogą lepiej ocenić wielkość i prędkość ciężarówki a przez to bezpieczniej wykonać np. manewr wyprzedzania.

5. Pojazd z naczepą oznakowany taśmą odblaskową jest widoczny nawet z tysiąca metrów. Dzięki temu kierowca ma więcej czasu na ocenę sytuacji na drodze i odpowiednią reakcję.

6. Wiele dróg w Polsce jest wąskich i kolizyjnych, czyli takich, na których występuje dużo skrzyżowań, dróg podporządkowanych, wyjazdów z posesji na drogę główną. W takich sytuacjach pojazd ciężki musi być szczególnie dobrze oznakowany.

7. Często zmieniają się warunki pogodowe - pomimo to, transport musi odbywać się bez zakłóceń i przestojów. We mgle, podczas opadów deszczu czy śniegu widoczność pojazdu spada. Taśma konturowa pozwala temu zapobiec.

8. Taśma konturowa jest coraz powszechniejsza w krajach UE. Twój pojazd nie powinien być gorzej widoczny.

9. Taśma konturowa stwarza możliwość zastosowania grafiki odblaskowej do reklamy Twojej firmy. Dzięki temu Twoja flota staje się 24h nośnikiem reklamy.

10. Taśma konturowa świadczy o wysokiej świadomości i właściwym zrozumieniu kwestii bezpieczeństwa drogowego. Pozwala chronić nie tylko pojazd nią oznakowany, ale także - lub może przede wszystkim - innych uczestników ruchu.

 

 

Przepisy prawne

 

Firma OMNIDRUK S.J. oferuje Państwu oklejanie pojazdów folią konturową 3M.

W dniu 10 lipca 2008 roku, zgodnie z Regulaminem nr 48 Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ, wprowadzono wymóg odblaskowego oznakowania konturowego obowiązkowego przy homologacji nowych typów pojazdów.

Założenia oznakowania konturów pojazdów specjalną taśmą odblaskową zostały zawarte w Regulaminie Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ nr 104 (tekst zamieszczony w Dz. Urzędowym Ministerstwa Infrastruktury nr 2002.6.27) ratyfikowanym przez Prezydenta RP dnia 18 października 2000 r. (Dz. Ustaw 2001 nr 104, poz. 1136). Regulamin EKG 104 zawiera wytyczne do stosowania odblaskowych oznakowań pojazdów długich i ciężkich i ich naczep, poruszających się po całej Europie. Zawiera zalecenia dotyczące zarówno używania odblaskowych oznakowań konturowych pojazdów dla celów poprawy bezpieczeństwa, jak i odblaskowych grafik korporacyjnych i reklamowych, umieszczanych wewnątrz konturu, które reklamują firmę 24 godziny na dobę.

10 października 2006 roku został opublikowany Regulamin nr 48 Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ dotyczący obowiązkowego oznakowania konturowego pojazdów ciężkich. Przepisy te wejdą w życie na terenie Unii Europejskiej zgodnie z Dyrektywą Komisji Europejskiej z dnia 18 czerwca 2007 roku (2007/35/EC).

Wśród krajów, które ratyfikowały regulamin i są zobowiązane do jego stosowania jest także Polska.

Aktualnie w Polsce odblaskowe oznakowanie konturowe jest dozwolone, ale dobrowolne, na podstawie rozporządzenia MI z dnia 31 grudnia 2002 roku. Ponadto oznakowanie konturowe jest obowiązkowe w przypadku zastosowania na pojeździe grafiki odblaskowej

Jakie pojazdy objęte są Regulaminem ECE 48

I. OBOWIĄZKOWO

a) N2>7,5 ton - Pojazdy używane do przewozu ładunków, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 7,5 tony i nie przekracza 12 ton oraz których długość jest większa od 6 m, a szerokość jest większa od 2,1 m.

b) N3 - Pojazdy używane do przewozu ładunków, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 12 ton, długość jest większa od 6 m, a szerokość jest większa od 2,1 m.

c) 03 - Przyczepy i naczepy, których masa całkowita maksymalna jest większa niż 3,5 tony, ale nie przekracza 10 ton

d) 04 - Przyczepy i naczepy, których masa całkowita maksymalna przekracza 10 ton

II. OPCJONALNIE

a) N1 - Pojazdy używane do przewozu ładunków, których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony

b)N2<7,5 ton - Pojazdy używane do przewozu ładunków, których dopuszczalna masa całkowita jest większa od 3,5 tony i mniejsza od 7,5 tony

c)02 - Przyczepy i naczepy, których masa całkowita maksymalna jest większa niż 0,75 tony i nie przekracza 3,5 tony

d)M2 - Autobusy przeznaczone do przewozu osób o liczbie miejsc siedzących dla pasażerów przekraczającej 8 i o masie całkowitej maksymalnej nie większej niż 5 ton

e)M3 - Autobusy przeznaczone do przewozu osób o liczbie miejsc siedzących dla pasażerów przekraczającej 8 i o masie całkowitej maksymalnej większej niż 5 ton

III. NIEDOZWOLONE

a). M1 - Samochody osobowe

b) 01 - Przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej mniejszej od 0,75 tony


Regulamin ECE 48* dopuszcza następujące kolory oznakowania konturowego

Kontur tylny: kolor żółty lub czerwony

Kontur boczny: kolor żółty lub biały

* dopuszczalne kolory mogą się różnić w zależności od kraju


Minimalne wymagania oznakowania konturowego

  • Oznakowanie powinno stanowić minimum 80% skumulowanej długości pojazdu; jeżeli nie jest to możliwe to 60%
  • Oznakowanie konturu tylnego powinno być pełne
  • Oznakowanie boczne powinno być co najmniej w postaci linii dolnej i górnych rogów
  • Nie zaleca się kombinacji pojazdu i naczepy, w której tylko jedno z nich jest oznakowane
  • Zastosowana taśma odblaskowa musi mieć min. 5 cm szerokości

Pliki do pobrania:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury

Dyrektywa Komisji Wspólnot Europejskich

Regulamin Nr 48 EKG ONZ

Regulamin Nr 104 EKG ONZ

 

 

reprograf2
reprograf
smieciarka2
smieciarka2