Bądź widoczny!

Zdolność widzenia oka ludzkiego w nocy wynosi 1/20 zdolności widzenia w warunkach dziennych.

Skuteczność potwierdzona - sprawdź to:

I. Odblaskowe oznakowanie konturowe (lub liniowe) nie utrudnia rozpoznawania obowiązkowych urządzeń świetlnych

II. Odblaskowe oznakowania konturowe lub liniowe są łatwiej i szybciej dostrzegane nocą niż boczne, punktowe urządzenia sygnalizacyjne

III. Odblaskowe oznakowanie konturowe jest lepiej dostrzegane i rozpoznawane nocą od pojedynczych lamp

IV. Odblaskowe oznakowanie konturowe stanowi istotny wkład w poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego